Do.Marketing

CORPORATE IDENTITY

Tại Việt Nam, các cơ sở cung cấp thiết bị y tế không quá nhiều và iMED hiện là doanh nghiệp dẫn đầu ngành, điều này cho thấy iMED vẫn còn có thể bùng nổ trong ngành ở tương lai.

Với mong muốn đưa cái tên iMED đến rộng rãi các đối tác, phòng khám, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời đánh dấu cho bước chuyển mình mới về mặt kinh doanh, iMED muốn thay đổi nhận diện thương hiệu, dễ tiếp cận hơn.

Ý TƯỞNG VỀ DỰ ÁN

Sau nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi nhận ra rằng iMED vẫn muốn giữ nguyên bản sắc nhưng phải thêm phần mới mẻ. Họ không muốn quá "lệch tone" so với những đối thủ trong ngành nhưng cũng không muốn bị hòa lẫn giữa những đặc điểm quá chung. Cách tiếp cận của chúng tôi là đưa vào những giá trị của lĩnh vực y tế, những màu sắc mới hiện đại hơn những vẫn tôn lên được giá trị nguyên bản.

Contact US