Do.Marketing

GO TO MARKET

Reddoorz là chuỗi khách sạn định vị tầm trung (3 stars) mới tham gia thị trường Việt Nam với các lợi thế:

  • Chất lượng phòng ốc tốt và giá cạnh tranh.
  • Đặt dịch vụ & thanh toán linh hoạt qua ứng dụng


Trong 6 tháng đầu ra mắt, mục tiêu Reddoorz kỳ vọng vào các hoạt động truyền thông gồm:

  • Branding: Người dùng nhận biết được tên Reddoorz, ứng dụng Reddoorz và các dịch vụ Reddoorz cung cấp
  • Customers: Tiếp cận đúng Target Audience và kích thích họ sử dụng dịch vụ qua ứng dụng
  • Partners: Khuyến khích các đối tác tham gia vào mạng lưới Reddoorz

Ý TƯỞNG VỀ DỰ ÁN

Reddoorz là loại hình dịch vụ không mới, và OYO - đối thủ trực tiếp của họ - đang truyền thông khá mạnh trên thị trường. Điều này đòi hỏi Reddoorz cần một chiến dịch truyền thông mang tính thấu hiểu nhiều hơn nếu muốn lấy được sự tin yêu của người dùng.

Chúng tôi chọn mục tiêu kép: Tăng trưởng khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trú Reddoorz, và số lượng booking lớn làm cơ sở để mở rộng network của Reddoorz

Chúng tôi đầu tư vào các dữ liệu nghiên cứu thị trường du lịch để hiểu hành vi khách hàng. Cách tiếp cận này giúp chúng tôi lựa chọn được thông điệp chủ đạo (key message) và nội dung cốt lõi (content pillars) tương đối chính xác, đây là tiền đề cho các thành công tiếp theo của dự án này. 

Contact US